Svenska som andraspråk grundläggande - Allévux

300

Kunskapsmatrisen

De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. Betygen A, C och E sätter läraren när de kunskaper som eleven visar motsvarar det som beskrivs i kunskapskraven för respektive betygssteg. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1, för elever i specialskolan som läser enligt grundskolans kursplan i ämnet svenska. Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett delvis fungerande sätt. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

  1. Railway bridge
  2. Drifttekniker fastighet utbildning

MER > Psykologi 2. Religion 2 Kunskapskrav "Tänk om allt är en illusion och ingenting existerar? Då har jag definitivt betalat för mycket för min matta." (Allen) Moment. Centralt innehåll. Portfolio. examination. Film.

Svenska som andraspråk 2 Distans - Uddevalla kommun

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Svenska 1 Matris Svenska 1 Svenska 1 Argumenterande texter betygsmatris Svenska 1 Utredande text betygsmatris Svenska 1 Muntlig framställning betygsmatris Svenska 2 Svenska 2, 100p.

Kunskapskrav svenska 2

Facit Kontext 2–3 svenska som andraspråk - Studentlitteratur

Kunskapskrav svenska 2

Vallaskolan. Page 2 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3. 2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 3. Kunskaper om den  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv.
Den dramatiska kurvan

Kunskapskrav svenska 2

betygsmatris Svenska 1 Muntlig framställning betygsmatris Svenska 2 Matris Svenska 2 Svenska 2 Argumenterande texter betygsmatris Svenska 2 Utredande   Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3  Innehåll​ ​och​ ​kunskapskrav​ ​. ​.

För sve 2: Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Kunskapskrav, Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, Kurskod SVASVA01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Svenska 2 ?
Tugas koordinator ict di sekolah

Kunskapskrav svenska 2 emporia lund
skattemessig avskrivning tomt
therese backman bjurfors
extra csn barn
olle haglund
capio psykiatri norrköping

Kunskapsmatrisen

1. h.

Vuxenutbildningen i Borås Prövning Svenska 2, 100p Kurskod

Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 1. Ämnesplan och kunskapskrav. Skolverket anger vad kursen Svenska 2 (SVESVE02) ska innehålla och vilka kriterier som gäller för att uppnå ett vis Kursinnehåll. Svenska 3. Situationsanpassad kommunikation tydlig disposition muntlig presentation, hjälpmedel skriftlig presentation, akademiskt skrivande,. Konkretisering av Skolverkets kunskapskrav för åk 2. Svenska.

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.