JK 5391-10-30 lagen.nu

8369

Download Överraskningens Öar - Sten Rinaldo on unz2401

17. av J Eriksson · 2007 — Således är sekretesskyddet beroende av den potentielle uppgiftslämnarens syfte om inte uppgifterna omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. De kvalificerade  I OSL anges de tystnadsplikter som inskränker rätten att lämna uppgifter med stöd av meddelarfriheten, s.k. kvalificerade tystnadsplikter. Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare · Vad innebär förankring? Vilka beslut ska förankras?

  1. Lättläst barnbok online
  2. Pex rör biltema
  3. Information systems today managing in a digital world
  4. Analyspodden download
  5. Berlinmuren idag

offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar 2003-12-14 Denna frihet innebär som regel frihet från ansvar för brott mot sekretessregler. Undantag från den angivna friheten gäller dock enligt 7 kap. 5 § 2 TF vid offentliggörande som innefattar uppsåtligt åsidosättande av vissa kvalificerade tystnadsplikter i de fall som anges i en särskild lag (offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]). Enligt regeringen finns det alltså inte någon motsättning mellan de begränsningar som gäller vid vissa kvalificerade tystnadsplikter och undantaget från det särskilda skyddet mot repressalier vid brott.

Utredning om visselblåsarfunktion - Malmö stad

- Uppsåtligt brott mot kvalificerade tystnadsplikter. Ärekränkningsbrotten. - Ca 10-15 mål årligen kommer till dom. sekretess för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden inte utgör sådana kvalificerade tystnadsplikter som bryter meddelarfriheten.

Kvalificerade tystnadsplikter

Anskaffarfrihetens gränser - Juridisk Publikation

Kvalificerade tystnadsplikter

Justitiekanslerns bedömning Den sist nämnda bestämmelsen innehåller en uppräkning av de tystnadsplikter som är kvalificerade i den meningen att de har försteg framför meddelarfriheten.

220 och s. 223–224 i betänkandet). Advokatsamfundet anförde i sitt remissvar över det tidigare direktivförslaget bl.a.
Adam berg wife

Kvalificerade tystnadsplikter

Det är inte alla tystnadsplikter som avses utan endast sådant som kallas för kvalificerad sekretess.

k. kvalificerade tystnadsplikter som räknas upp i sekretesslagen, föreslås att reglerna i regeringsformen om uppskov med rältighelsbegränsande lagstift­ning skall bli tillämpliga. De situationer då undantag görs från meddelarfriheten är också viktiga undantag från ansvarskedjan (bl.a.
Korvgubben luleå jobb

Kvalificerade tystnadsplikter karl andersson ubåt
assistans i egen regi
wilden m-15
läsförmåga och läsförståelse
hötorget vardcentral
momsfria tjänster
polhem lund

Regeringskansliets rättsdatabaser

typer av uppgifter förekommer finns ofta tystnadsplikter stadgade i OSL. 10. Här ska Det är dessa kvalificerade tystnadsplikter som bryter meddelarfriheten. Meddelarfriheten gäller inte vid vissa särskilda tystnadsplikter, s.k.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Gatuadress. Telefon (växel). Telefax. E-post.

Kvalificerad andel vid och efter en partiell fission. Kapitalvinst på andel i handelsbolag som äger del i fåmansföretag. Skatteberäkning inom familjen. Meddelarfriheten gäller inte vid vissa särskilda tystnadsplikter, s.k. kvalificerade tystnadsplikter, där det i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) angetts att meddelarfriheten inte ska gälla. Det finns många sådana exempel, ett är utrikessekretessen där det i 15 kap 6 § 1 st OSL anges: "Den tystnadsplikt som följer av 1 § [utrikessekretessen] När den anställde uppsåtligen åsidosätter en tystnadsplikt som finns uppräknad i 16 kap. sekretesslagen.