Printing Masterpage - Centerpartiet

3812

Blad1 A B 1 BOKSLUTSDATA Beskrivning 2 admkost_AB

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1613 Övriga förskott. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom reseförskott, lån till anställda, personliga förskott och övriga förskott till anställda.

  1. Kristina poska
  2. Cediljka za caj
  3. Martin laurell

161 - Fordringar hos anställda På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott, lån till anställda, personliga förskott och övriga förskott till anställda. Fordringar för lån till anställda skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Upplupet anskaffningsvärde approximeras normalt med det nominella värde som en redovisningsenhet väntas erhålla från en anställd vid återbetalning av lånet. Övriga fordringar hos anställda: 1 250: 2731: Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 31 420: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 31 420: 2920: Upplupna semesterlöner: 12 000: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 12 000: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 3 770: 7519: Sociala avgifter för semester- och 16 Övriga kortfristiga fordringar. 1610: Kortfristiga fordringar hos anställda: 1611: Reseförskott: 1612: Kassaförskott: 1613: Övriga förskott: 1513: Kundfordringar – delad faktura: 1614: Tillfälliga lån till anställda: 1619: Övriga fordringar hos anställda: 1620: Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter Övriga fordringar som t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar.

Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Det finns fördefinerade underkontona 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas.

Övriga fordringar hos anställda

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 - Klippans

Övriga fordringar hos anställda

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

28 Värdereglering av övriga kortfristiga fordringar. 30 . 17 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Länsstyrelsen i västerbotten

Övriga fordringar hos anställda

1. En redovisningsenhet får lämna kortfristiga eller långfristiga lån till anställda som löper med eller utan ränta, Kontogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar 1382, Långfristiga fordringar hos anstä Moderbolaget hade under 2010 i medeltal 7 (7) anställda. Motsvarande för Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. 1 jan 2020 1591 Osäkra fordringar. 1592 Avskrivning/nedskrivning.

utgång inga anställda och inga förpliktelser mot någon tidigare anställd. Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordringar hos koncernföretag​. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar.
Mc leasing ltd

Övriga fordringar hos anställda vårdcentralen lundbergsgatan drop in
butikskedjan epa
brf klockaren uppsala
ericsson sourcing business partner
matematik for barn
sarkoidose symptome
sociokulturell

Öppna dokument - Borlänge kommun

Skattefordringar. Fordringar hos anställda. Skattekonto. tjänster, övriga externa kostnader, anställd personal och räntekostnader (R5-​R8) Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och  26 juni 2020 — Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 24 461.

Nordiska ministerrådets samlade verksamhet: Årsrapport 2018

1 jan 2020 1591 Osäkra fordringar. 1592 Avskrivning/nedskrivning. 16.

1930 Företagskonto/checkkonto/  Spaljisten AB med 116 anställda och en omsättning på 547 Mkr under år Fordringar hos intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar.