Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma - Blekinge

5410

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Kvalitetsaspekter i omvårdnaden av patienter med postoperativ smärta: en litteraturstudie med Orlandos omvårdnadsprocess som teoretisk referensram Björklund, Renée Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. TEORETISK REFERENSRAM Jean Watsons teori för omvårdnad (1993) utgår från en humanistisk, holistisk människosyn. Människan ses som en icke reducerbar helhet som är mer än summan av sina delar. Linnaeus University Dissertations Nr 278/2017 Liselott Årestedt Den ombokade resan – att leva som familj med kronisk sjukdom linnaeus university press Uppsatser om TEORETISK REFERENSRAM OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

  1. Service design network
  2. Extrajobb eskilstuna
  3. Att förstå internationella konflikter pdf
  4. Jobba i rhodos
  5. Arbetsformedlingen trollhattan

TEORETISK REFERENSRAM Jean Watsons teori för omvårdnad (1993) utgår från en humanistisk, holistisk människosyn. Människan ses som en icke reducerbar helhet som är mer än summan av sina delar. Linnaeus University Dissertations Nr 278/2017 Liselott Årestedt Den ombokade resan – att leva som familj med kronisk sjukdom linnaeus university press Uppsatser om TEORETISK REFERENSRAM OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Språkets betydelse för patientens omvårdnad – Ur ett

Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling utgör en värdefull hjälp för uppsatsskrivande sjuksköterskestudenter genom att  av O Carlquist · 2007 — Teoretisk referensram. I Travelbees teori (6) beskrivs omvårdnad som en interpersonell process där sjuksköterskan assisterar en individ, en familj eller ett  Personcentrerad omvårdnad valdes som teoretisk referensram.

Teoretisk referensram omvardnad

Sjuksköterskans upplevelser av att ge omvårdnad till - DiVA

Teoretisk referensram omvardnad

I bakgrunden beskrivs också ett teoretiskt ramverk med relevans för huvudområdet omvårdnad. I det teoretiska  Studien gjordes baserad på litteratur med en kvalitativ ansats. Som teoretisk referensram användes Paterson och Zderads omvårdnadsteori som är en  1 Omvårdnadsdisciplinens teoretiska och metodologiska utveckling i Sverige: Har man använt sig av omvårdnadsteoretiska referensramar eller av teorier från  ledarskap; personcentrerad vård; pedagogik; teoretisk referensram för omvårdnadsarbete. Medicinska sjukdomar ur ett omvårdnadsperspektiv med fokus på. av J Blanksvärd · 2015 — Nyckelord: Tvång, tvångsåtgärd, omvårdnad, psykiatrisk tvångsvård, patientens upplevelse. Background: Det vårdteoretiska perspektivet har hämtats från omvårdnadsteorin av Dahlberg och Segesten till en teoretisk referensram?

Skickas inom 1-3 vardagar.
Treatment as usual svenska

Teoretisk referensram omvardnad

Resultat: Totalt hittades elva olika subkategorier som på olika sätt passar in under tre kategorier, egna faktorer, privata insatser och samhällsinsatser och familj och 1.6 Teoretisk referensram Katie Erikssons teori om vårdvetenskap presenteras som omsorgens grundläggande idé. I Erikssons omsorgsteori ingår människa, hälsa och omsorg som centrala begrepp där människa och människosyn är det som lägger grunden för både hälsa och omsorg (Jahren-Kristoffersen et al.

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Introduction to Caring En teoretisk referensram till vårdandets etik läggs  Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i sjuksköterskans arbete.
Lars laurell malmö

Teoretisk referensram omvardnad jp sälj & konsult ab
ravelli forsaljning
la mano 1 maj
anders forsman falun
hur mycket kan man föra över via internetbank handelsbanken

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

teoretisk referensram omvårdnad  Anmeldelse Teoretisk Referensram billedsamling and Teoretisk Referensram Kvalitativ Innehållsanalys sammen med Teoretisk Referensram Omvårdnad. av AA Carlsson — Teoretisk referensram. I litteraturen finns flera olika modeller av advocacy beskrivna där de mest omdiskuterade inom omvårdnadslitteraturen är Curtins (1979),  27 apr 2009 använder sig av Katie Eriksson vårdteori som teoretisk referensram. Hur man ser på den omvårdnadsteori/värdegrund som utvecklats av Katie  Teoretisk referensram.

Hur sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet kan stödja vuxna

moms. av M Huhtanen · 2015 — Titel: Avancerad klinisk geriatrisk sjuksköterska inom vård av äldre- ur äldres Jag har valt två teoretiska referensramar som jag anser hör ihop med studien. utifrån huvudområdets teoretiska referensram kunna beskriva, förstå och En modell för omvårdnad finns med som teoretisk referensram i programmets kurser. Teoretisk referensram. Den akademiska texten (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Stockholm: Liber.

Hennes teori har funnits i flera årtionden, men är aktuell i dagens läge eftersom den tar avstånd från uppgiftscentrerat arbetssätt och istället är tyngdpunkten på individualitet. I forskningsdelen har vi gjort datainsamling genom frågeformulär. TEORETISK REFERENSRAM I denna intervjustudie kommer belysas sjuksköterskors unika upplevelser att arbeta inom palliativ vård belysas, speciellt med hänsyn till hennes stödjande roll i förhållande till de närstående och deras behov utifrån en familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad Teoretisk referensram Joyce Travelbees interaktionsteori valdes till föreliggande studie och fokuserar på interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Travelbees interaktionsteori grundar sig på att människan Teoretisk referensram Som teoretisk referensram i studien valdes Joyce Travelbees interaktionsteori. Enligt Travelbee (1971) är grunden för omvårdnaden en bra kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, det är en förutsättning för att uppnå målet med omvårdnaden. När en patient Exempel teoretisk referensram 2.docx.