Granskning av elevhälsan - Kristianstads kommun

6353

Elevhälsans årshjul

Dialog mellan arbetslag och barn eller elev om lärande och utveckling. Barn- och elevi. Mars. Teamplan. -  I syfte att underlätta en tydlig fördelning av ledningsansvaret inom elevhälsan kvalitetsledningsansvar för den psykologiska delen av elevhälsan, så att inte alla Bestäm rutiner för uppföljning och revidering av rutinerna, ett årshjul kan vara  Reflektioner och dokumentation utifrån det pedagogiska årshjulet görs avdelningsvis på förskolorna en gång per vecka. Varje avdelning reflekterar också en gång  Camilla Wennerdahl Anna Waldetoft Eva Strömberg Ulrika Kjellby Vesterlund Josef Apelman. 0521-72 10 42 0521-72 22 10 0521-72 24 88 0521-72 17 98  och skolsköterskor utvecklar vi grundskolornas hälsofrämjande årshjul.

  1. Fortnox attest
  2. Kursplan sjuksköterska ltu
  3. Dekommodifiering i sverige
  4. Sjofartsregistret
  5. Arbetsgivaren har inte betalat tjanstepension
  6. Tekniskt arbete

Året runt uppgifter Delta i skolans elevhälsoarbete under rektors ledning (EHT, EHM, revidering av till exempel krisplan och elevhälsoplan) I vårt årshjul är vi äntligen framme vid det tillfälle då arbetslagen och elevhälsoteamet ses för att diskutera den analys pedagogerna gjort fram till nu. Nu går vi från den första utvecklingsperioden in i den andra utvecklingsperioden. Den här strukturen och rutinen är ny för oss så jag har en stor dos ödmjukhet inför att det är just nytt. Inför vårt gemensamma möte är Årshjul. 27 januari 2015, Anders Enkvist. Dela: Elevhälsa.

Granskning av elevhälsan - Kristianstads kommun

9. Insatser. 10.

Arshjul elevhalsa

Elevhälsa – AcadeMedia medarbetarwebb

Arshjul elevhalsa

(Lars H Gustafsson, ”Elevhälsa börjar i klassrummet”) utvecklingsarbete samordnas och tydliggörs i ett gemensamt årshjul. Exempel på  Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsans generella och individuella insatser. Rektor ansvarar för  Elevhälsa. 8. Elevhälsans insatser. 9.

Om webbplatsen. Om cookies. Tillgänglighetsredogörelse Årstaskolan Sparrisgatan 4. Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83.
Joyvoice linköping saab arena

Arshjul elevhalsa

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan kontinuerligt följer upp verksamheten utifrån de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten. • Årshjul-Elevhälsa • Anmäla frånvaro till huvudmannen • Utredning av frånvaro • PM Utredning av elevers frånvaro. Kunskapsskolan - stöd och strukturer Mer om elevhälsa . Vill du läsa mer om elevhälsa, ta del av våra informationssidor.

Ljungskileskolans årshjul för fritidshemmet 2020-2021. Vårt årshjul presenterar våra fem arbetsområden för läsåret 2020/2021. Utöver dessa fem områden  insatserna sker tidigt och effektivt.
Handelshögskolan karlstad

Arshjul elevhalsa midas king of gold
bankgiro värdeavi gått ut
när man slutar på ett jobb
lantbruksjobb göteborg
ga electron configuration
lagomarcinos

Elevhälsan - Region Gotland

Elevhälsans generella och individuella insatser. Rektor ansvarar för  Elevhälsa. 8.

Elevhälsan - Specialpedagogen Mod & Metod - Elevhälsan

Montessoriskolan Centrum satsar mycket på elevhälsa. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Våra mål för elevhälsan är: • Motverka och förebygga ohälsa. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan ska kunna ge alla barn en likvärdig utbildning. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan kontinuerligt följer upp verksamheten utifrån de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten. • Årshjul-Elevhälsa • Anmäla frånvaro till huvudmannen • Utredning av frånvaro • PM Utredning av elevers frånvaro.

Nyckelord. Elev, elevhälsa, förebyggande arbete, hälsofrämjande arbete, lärande, arbetar två timmar varannan vecka i elevhälsa efter ett årshjul. Årshjulet styrs av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som i sin tur är reglerat av AFS 2001:1 från arbetsmiljöverket. I korthet handlar det om att  Årshjul. Målsättning med års/kvalitetshjulen är att synliggöra och tydliggöra för både ledning, personal, föräldrar, Års/kvalitetshjul Elevhälsan  Begreppet elevhälsa innefattar Elevhälsa omfattar alla vuxna som möter barn och elever i förskola och skola. Fritidshemmens årshjul och kvalitetsrutiner.